Nationella prov

Provdatum för nationella proven i åk 6 

Läsåret 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid

svenska, svenska som andraspråk 

A

45-50

7 nov - 16 dec 2016

60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 7 feb 2017

80 + 70 min*

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

tor 9 feb 2017

80 + 60 min*

matematik

A

45-50

7 nov - 16 dec 2016

ca 30 min/grupp om 3-4 elever*

matematik

B+C

14

mån 3 apr 2017

delprov B: 40-60 min*
delprov C: 60-80 min*

matematik

D+E

14

ons 5 apr 2017

delprov D: 60-80 min*
delprov E: 40-60 min*

engelska

A

45-50

7 nov - 16 dec 2016

ca 15 min per elevpar

engelska

B

18

ons 3 maj 2017

70 + 45 min (reading resp. listening)*

engelska

C

18

fre 5 maj 2017

45 min*

 

Provdatum för nationella proven i åk 9

Läsåret 2016/2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 

ÄmneDelprov VeckaProvdatumProvtid
svenska, svenska som andraspråk

A

45-50 7 nov - 16 dec 2016 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråk B 11 onsdagen 15 mars 2017 45-60 minuter + 140 min*

svenska, svenska som andraspråk

C

11

fredagen 17 mars 2017

200 min*

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

14

tisdagen 4 april 2017

75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 10 icke tidsbunden 30 + 30 min*
engelska A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 15-25 min per elevpar/grupp om tre

engelska

B

17

tisdagen 25 april 2017

90 + ca 50 min (reading resp. listening)*

engelska

C

17

torsdagen 27 april 2017

80 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 18 tisdagen 2 maj 2017 120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 18 torsdagen 4 maj 2017 120 min*
matematik A 45-50 7 nov - 16 dec 2016 ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

19

onsdagen 10 maj 2017

80 min

matematik

D

19

fredagen 12 maj 2017

100 min
8 november 2016